Vibeke Vinther

Vibeke Vinther arbejder i et figurativt billedudtryk, fremstillet i mixed media med collageteknikken som omdrejningspunkt.
Har gennem flere års arbejde med billeder bevæget sig fra en overvejende naturalistisk stil i akryl, olie- og pastelkridt mod et stadigt mere figurativt billedudtryk fremstillet i mixed media med collageteknikken som billedmæssigt omdrejningspunkt.

Inspirationen til collagernes motivkreds hentes gennem det daglige møde med mange forskellige typer af mennesker, deres livshistorier og relationerne mellem dem.
Især menneskets indre følelsesliv og måden, hvorpå det afsløres i et blik, et ansigtsudtryk eller en kropsholdning ses som et gennemgående træk i billederne.

Interessen for menneskets sammensatte væsen understreges af collagens stilmæssigt sammensatte karakter.